TRƯỜNG TH SỐ 1 TT TUY PHƯỚC THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC HĐ DẠY -HỌC

Trường Tiểu học Số 1 TT Tuy Phước

THÔNG BÁO (Tựu trường và học)

Thực hiện CV 503/PGDĐT-HCTH  ngày 10/9/2021 V/v điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức hoạt động dạy - học tại các trường phổ thông trực thuộc trên địa bàn huyện ,nhà trường thông báo thời gian tựu trường, dạy và học  đến toàn thể CMHS và HS như sau:

1.Thời gian và Khung giờ tựu trường của từng khối

 

 

Học sinh

Khối 1

Khối 3

Khối 2

Khối 5

Khối 4

Thời gian

Khung giờ

Sáng Thứ năm (16/9)

Chiều thứ năm (16/9)

Sáng thứ sáu

(17/9)

Sáng thứ sáu

(17/9)

Chiều thứ sáu (17/9)

7h-8h30

13h30-15h00

7h- 8h30

8h- 9h30

13h30-15h00

 

2. Quy định số phòng học của từng lớp

 

Lớp/p

1A -P1

1B-P2

1C-P3

1D- P4

1E -P10

GVCN

Thương

Thà

Hưởng

Thành

Nhơn Thủy

Lớp/p

2A-P9

2B-P15

2C-P16

2D-P17

2E-P18

GVCN

Hoa

Minh Thủy

Thị Kiều

Thảo

Võ vân

Lớp/p

3A-P14

3B-P13

3C-P12

3D-P11

3E-P nghe nhìn

GVCN

Thu

Phương

Uyên

Nam

Lớp/p

4A-P8

4B-P7

4C-P6

4D-P5

4E-P22

GVCN

Tô Thủy

Anh

Nguyệt

Khương

Thanh Thủy

Lớp/p

5A-P nghe nhìn

5B-P8

5C-P7

5D-P6

5E-P5

GVCN

Trang

Hiếu

 Nguyệt Kiều

Thường

Ngọc

 

3.Thời gian học chính thức ngày 20/09/2021

          + Khối 1,2 học cả ngày

           + Buổi sáng: Khối 5 (học 01 buổi)

           + Buổi chiều: Khối 3,4 (học 01 buổi)

4. Giờ vào lớp và ra về theo từng khối

4.1. Buổi sáng: Khối 1,2,5

+ Vào lớp 6 giờ 45 phút

+ Ra về: Lớp 1:

LỚP

1A

1B

1C

1D

1E

Giờ ra về

9 giờ 40

9 giờ 45

9 giờ 50

9 giờ 55

10 giờ

+ Lớp 2:

LỚP

2A

2B

2C

2D

2E

Giờ ra về

10 giờ

10 giờ 05

10 giờ 10

10 giờ 15

10 giờ 20

+ Lớp 5:

LỚP

5A

5B

5C

5D

5E

Giờ ra về

10 giờ 30

10 giờ 35

10 giờ 40

10 giờ 45

10h50 giờ

 

4.2. Buổi chiều: Khối 1,2,3,4

+ Khối 3,4 vào lớp 13 giờ 00 phút

+ Khối 1,2 vào lớp 14 giờ

 

+ Ra về: Lớp 1:

LỚP

1A

1B

1C

1D

1E

Giờ ra về

15 giờ 50

15 giờ 55

16 giờ

16 giờ 5

16 giờ 5

+ Lớp 2:

LỚP

2A

2B

2C

2D

2E

Giờ ra về

16 giờ 10

16 giờ 15

16 giờ 20

16 giờ 25

16 giờ 25

+Lớp 3:

LỚP

3A

3B

3C

3D

3E

Giờ ra về

16 giờ 30

16 giờ 35

16 giờ 40

16 giờ 45

16 giờ 45

+Lớp 4:

LỚP

4A

4B

4C

4D

4E

Giờ ra về

16 giờ 50

16 giờ 55

17 giờ

17 giờ 5

17 giờ 5

          - Ra chơi: Không ra chơi.

 5. Lưu ý:

- Đề nghị CMHS và học sinh đến trường thực hiện đúng thông điệp 5K

- Chỉ giao nhận học sinh tại cổng trường, không được vào sân trường.

- Đưa, đón học sinh đúng khung giờ quy định của nhà trường.

- HS lớp 1,2 có thể để sách, vở, đồ dùng học tập (cặp sách) ở lớp.

   Trân trọng thông báo!

                             

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ, bộ phận (chuyển cho GV);

- Đài truyền thanh TT (đưa tin);

- Lưu VT.

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 4
Tháng 07 : 7
Năm 2022 : 5.668