Trường Tiểu học số 1 TT Tuy Phước tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020

Trường Tiểu học số 1 TT Tuy Phước tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020