Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuy Phước trao học bổng và hỗ trợ cho học sinh khó khăn đầu năm