Trường TH Số 1 Thị trấn Tuy Phước tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ: 2020-2022