Công đoàn Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Tuy Phước tặng quà cho chuyến xe 0 đồng giúp địa phương bị dịch Covid-19