TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT TUY PHƯỚC TỔ CHỨC THI HKI

   PHÒNG GD-ĐT TUY PHƯỚC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 TT TUY PHƯỚC                          Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc .

      Số :……./KH-THTP1

Tuy Phước , ngày 4  tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA   HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2018-2019

               

Căn cứ công văn 159- PGD ĐT ngày29/10/2018 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước về việc kiểm tra học kỳ và đánh giá xếp loại học sinh tiểu học năm học 2018- 2019.

Trường TH số 1 Tuy Phước, tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra  học kỳ 1 đánh giá kết quả học tập học kỳ 1 cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiểm tra chất lượng việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng dạy học từ tuần 1 đến hết tuần 17 theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT vủa Bộ GD&ĐT về việc thực hiện chương trình phổ thông.

2. Thực hiện cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động, tổ chức kiểm tra đánh giá nghiêm túc, khách quan, trung thực, thực chất kết quả học tập với tất cả các đối tượng học sinh.

3. Nhận định kết quả đạt đạt được, phân tích đúng thực trạng chất lượng HS để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trong Học kỳ I  năm học 2018-2019.

            II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH :

       1. Thời gian ôn tập : 10/11 đến 25/12

 2   Thời gian kiểm tra :

-Thời  gian kiểm tra : Tuần 17 -  Ngày 28/12

- Bài kiểm tra môn : Toán, Lịch sử - Địa Lý, Khoa học, Tin học, Anh văn: 35 phút

- Bài kiểm tra môn Tiếng Việt :55- 60 phút (phần viết)

* Cụ thể:

Thời gian :

Lịch kiểm tra

Sáng ngày 28/12  bắt đầu (7 h kiểm tra môn KH – TV)

                                            (Kiểm tra môn T – TV)

Môn: Khoa học ,Tiếng Việt  K4 & 5

Môn: Toán,Tiếng Việt  K1,2 &3

Sáng  ngày 29/12 bắt đầu   

                 (7 h kiểm tra môn T – LS&ĐL,Tin 3,4,5, )

Môn: Toán ;Lịch sử -Địa lý : K4 & 5

Tin 3,4,5)

Kiểm tra các buổi học theo thời khóa biểu tuần 17  

 

* Ngày 24/12 sẽ dạy kéo  đến ngày 27 /12 hoàn thành chương trình tuần 17.

* Sau khi kiểm tra cuối Học kỳ 1 xong sẽ tiếp tục dạy  ngày 31/12 sẽ dạy  đến ngày 4/01 hoàn thành chương trình tuần 18.

* Lưu ý : Môn Tin học môn Tiếng Anh và các môn còn lại (TNXH, Đ.Đức, T.Dục, Mĩ thuật, Âm nhạc, T.Công (K.thuật)… GV tự ra đề kiểm tra nội dung kiến thức, kỹ năng  đã học trong học kỳ I và kết hợp đánh giá thường xuyên theo mức đạt được cuối học kỳ I kiểm tra trong tuần 16 , theo thời khóa biểu báo cáo bảng tổng hợp cho bộ phận chuyên môn và  GVCN của khối lớp đang giảng dạy ngày 29/12 ( bằng bảng cứng )

      3. Nội dung kiểm tra :

 Học kỳ 1: Nội dung chương trình tuần 1 đến thời điểm kiểm tra.

4. Tổ chức và ma trận đề , đề kiểm tra :

            - Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, công bằng theo tinh thần cuộc vận động “Hai không’’ của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy mhiên  không tạo áp lực cho cha mẹ học sinh và các em học sinh trước khi kiểm tra. Trong khi  kiểm tra không xáo trộn học sinh trong lớp, trong khối lớp, tổ chức cho học sinh làm dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, nhẹ nhàng không gây căng thẳng.

            - Bài kiểm tra của học sinh được giáo viên sửa lỗi , nhận xét cho điểm theo thang điểm 10 (mười) không cho điểm 0 (không  và điểm thập phân và được trả lại cho học sinh.

            Ma trận đề : mỗi GV hoàn thành một ma trận đề ( theo nội dung ma trận đề  gốc Bộ phận chuyên môn sẽ gởi lên gmail trường ) nhưng nội dung kiến thức phải phù hợp đến thời điểm kiểm tra

            - Đề kiểm tra:

            Mỗi GV ra 1 bộ đề kiểm tra phải phù hợp chuẩn kiến thức – kỹ năng gồm các câu hỏi và bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh, phù hợp với đánh giá thường xuyên trên lớp.

GV nộp cho bộ phận chuyên môn bằng bảng cứng và  tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn kiểm tra kiểm tra và nộp về bộ phận chuyên môn. Bộ phận chuyên môn xây dựng 1 bộ đề hoàn chỉnh áp dụng, đảm bảo chất lượng mặt bằng chung cả khối.

Mức 1 : Nhận biết, nhắc lại đúng kiến thức đã học.

Mức 2 : Hiểu kiến thức, kỹ năng đã học, trình bày giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.

Mức 3 : Biết vận dụng các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề quen thuộc tương tự trong học tập cuộc sống.

Mức 4 : Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề mới hoặc đưa ra những phân phối hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

- Bộ đề dựa trên Ma trận đề tổ đã xây dựng theo 4 mức.

- GV nộp bộ đề cho bộ phận chuyên môn bằng bảng cứng vào sáng  20/12 ( bộ phận chuyên môn sẽ lưu  hồ sơ cá nhân của GV )

- Bộ đê Toán và Tiếng Việt, Tổ trưởng duyệt gởi cho Bộ phận chuyên môn sáng  ngày 20/12 qua địa chỉ gmail truongthso1tttphuoc@gmail.com

5. Chấm bài kiểm tra:

            - GV khối coi kiểm tra lớp nào thì chấm bài lớp đó và vào điểm vào dánh sách. Nộp bài lên bộ phận chuyên môn. BGH sẽ chấm phúc tra lại và trả bài lại cho GVCN  dể tra lại cho học sinh.

            - GV tự  đánh giá bài  học sinh theo Thông tư 22 ngày 22 tháng 09 năm 2016 BGD- ĐT và báo cáo số liệu cho tổ bằng  Bảng tổng hợp  sáng  ngày 1/12/2019 ( bảng tổng hợp bộ phận chuyên môn gửi gmail trường)

            - Mẫu báo cáo tổ tổng hợp  nộp cho Bộ phận chuyên môn sáng  ngày 2/01/2018 ( mẫu báo cáo bộ phận chuyên môn gởi cho tổ )

Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh  học kỳ I của trường tiểu học số 1 Tuy Phước. Đề nghị CBGV triển khai thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần gắn kết trách nhiệm  cuộc vận động “Hai không”. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc sẽ có hướng dẫn bổ sung.           

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

          Nơi nhận :

          Các điểm trường ( Th/hiện )

            Lưu : HSCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 07 : 12
Năm 2022 : 5.673