TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT TUY PHƯỚC TỔ CHỨC THI GIỮA HKI NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT TUY PHƯỚC TỔ CHỨC THI GIỮA HKI NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT TUY PHƯỚC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 TT TUY PHƯỚC                        Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc .

      Số :……./KH-THTP1

Tuy Phước , ngày 1  tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA GIỮA  HỌC KỲ I

                                                NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ  hướng dẫn số 137/PGD-ĐT Tuy Phước ngày 06/9/2018 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Trường TH số 1 Tuy Phước, tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1 đánh giá kết quả học tập giữa học kỳ 1 cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Kiểm tra chất lượng việc thực hiện nội dung chương trình, chất lượng dạy học từ tuần 1 đến hết tuần 9 theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT vủa Bộ GD&ĐT về việc thực hiện chương trình phổ thông.

2. Thực hiện cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động, tổ chức kiểm tra đánh giá nghiêm túc, khách quan, trung thực, thực chất kết quả học tập với tất cả các đối tượng học sinh.

3. Nhận định kết quả đạt đạt được, phân tích đúng thực trạng chất lượng HS để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trong Học kỳ I  năm học 2018-2019.

            II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH :

       1. Thời gian ôn tập : 15/09 đến 10/11

 2   Thời gian kiểm tra :

-Thời  gian kiểm tra : Tuần 10

- Bài kiểm tra môn Toán : 35 phút

- Bài kiểm tra môn Tiếng Việt :55- 60 phút (phần viết )

- Ngày thi hai khối : Sáng 10/11/2018 thi 2 môn Toán và Tiếng Việt

-Cụ thể phòng  thi như sau :

  Khối 5                          

Lớp 5A thi phòng 5A

Lớp 5B thi phòng 5B

Lớp 5C thi phòng 5C

Lớp 5D thi phòng 4D

Lớp 5Đ thi phòng 5Đ

Khối 4

Lớp 4A thi phòng 4A

Lớp 4C  thi phòng 4C

Lớp 4B thi phòng 4B

Lớp 4D thi phòng 4D

Lớp 4Đ thi phòng 4Đ

3. Nội dung kiểm tra :

Giữa  Học kỳ 1 : Nội dung chương trình tuần 1 đến thời điểm kiểm tra .

* Lưu ý : Các khối 1,2 và 3 không làm bài kiểm tra định kỳ 2 môn  Toán và Tiếng Việt  GVCN đánh giá thường xuyên học sinh (đánh giá phải sát với chất lượng của lớp đến từng thời điểm )

4. Tổ chức và đề kiểm tra :

- Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo tính nghiêm túc , khách quan , công bằng theo tinh thần cuộc vận động “Hai không’’ của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo . Tuy mhiên  không tạo áp lực cho cha mẹ học sinh và các em học sinh trước khi kiểm tra . Trong khi  kiểm tra không xáo trộn học sinh trong lớp , trong khối lớp . Giáo viên  coi thi lớp mình phụ trách , tổ chức cho học sinh làm dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, nhẹ nhàng không gây căng thẳng .

- Bài kiểm tra của học sinh được giáo viên sửa lỗi , nhận xét cho điểm theo thang điểm 10 ( mười ) không cho điểm 0 ( không ) và điểm thập phân và được trả lại cho học sinh

- Đề kiểm tra:

Mỗi GV ra 1 bộ đề kiểm tra phải phù hợp chuẩn kiến thức – kỹ năng gồm các câu hỏi và bài tập được thiết kế theo các mức độ nhận thức của học sinh , phù hợp với đánh giá thường xuyên trên lớp. GV gởi cho tổ chuyên môn . Tổ chuyên môn xây dựng 1 bộ đề hoàn chỉnh áp dụng , đảm bảo chất lượng mặt bằng chung cả khối .

Mức 1 : Nhận biết , nhắc lại đúng kiến thức đã học .

Mức 2 : Hiểu kiến thức , kỹ năng đã học , trình bày giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân,

Mức 3 : Biết vận dụng các kiến thức , kỹ năng để giải quyết các tình huống , vấn đề quen thuộc tương tự trong học tập cuộc sống .

Mức 4 : Vận dụng các kiến thức , kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề mới hoặc đưa ra những phân phối hợp lý trong học tập , cuộc sống một cách linh hoạt.

- Bộ đề dựa trên Ma trận đề tổ đã xây dựng theo 4 mức.

- Bộ đê Toán và Tiếng Việt ,Tổ trưởng duyệt gởi cho Bộ phận chuyên môn vào sáng ngày 5/11 qua địa chỉ gmail truongthso1tttphuoc@gmail.com

5. Chấm bài kiểm tra :

   GV tự  đánh giá bài  học sinh theo Thông tư 22 ngày 22 tháng 09 năm 2016 BGD- ĐT và báo cáo số liệu cho tổ ngày 15/11/22018 (mẫu danh sách và mẫu báo cáo  bộ phận chuyên môn sẽ gới qua địa chỉ gmail trường  - Mẫu báo cáo tổ tổng hợp  nộp cho Bộ phận chuyên môn sáng  ngày 16/11/2018.

Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh giữa  học kỳ I 2môn  Toán và Tiếng Việt hai khối 4,5 . Đề nghị CBGV triển khai thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần gắn kết trách nhiệm  cuộc vận động “Hai không”. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc sẽ có hướng dẫn bổ sung.  

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

          Nơi nhận :

          Các điểm trường ( Th/hiện )

            Lưu : HSCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÒNG GD-ĐT  TUY PHƯỚC              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 TUY PHƯỚC                              Độc lập  -Tự do – Hạnh phúc .

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ  GIỮA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2018 -2019

( Ngày kiểm tra  :10/11/2018 )

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Lớp

  1.  

Hàn Thảo Uyên

5A

  1.  

Mai Thị Trang

5C

  1.  

Phan Nguyệt Kiều

5B

  1.  

Hà Phương Nam

   5D

  1.  

Trần Thị Gia Khương

4A

  1.  

Nguyễn Thị Thà

4B

  1.  

Phan Minh Nguyệt

4C

  1.  

Lê Thị Mỹ Anh

4D

  1.  

Nguyễn Thị Thanh Thủy

   4Đ

                                                                                               

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 4
Tháng 07 : 11
Năm 2022 : 5.672