THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2020 - 2021

KHỐI 1

 HAISÁNG1HĐTNHĐTNHĐTNHĐTNHĐTN
2Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt
3Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt
4ToánToánToánToánToán
       
CHIỀU2Tiếng ViệtAnh vănTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt
3Tiếng ViệtAnh vănTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt
4TNXHÂm nhạc TNXHTNXHTNXH
BASÁNG1GDTCGDTCHĐTNTiếng ViệtTiếng Việt
2Tiếng ViệtTiếng ViệtGDTCTiếng ViệtTiếng Việt
3Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtGDTCĐạo đức
4Đạo đứcĐạo đứcTiếng ViệtĐạo đứcHĐTN
5HĐTNHĐTNĐạo đứcHĐTNLuyện viết
CHIỀU2     
3     
4     
SÁNG1ToánMĩ thuậtTiếng ViệtTiếng ViệtGDTC
2Mĩ thuậtGDTCTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt
3Tiếng ViệtTiếng ViệtToánMĩ thuậtTiếng Việt
4Tiếng ViệtTiếng ViệtTNXHToánMĩ thuật
5     
CHIỀU2CLBCLBCLBCLBCLB
3CLBCLBCLBCLBCLB
4CLBCLBCLBCLBCLB
NĂMSÁNG1Anh vănToánTiếng ViệtTiếng ViệtToán
2Anh vănTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtÂm nhạc 
3Âm nhạc Tiếng ViệtToánToánTiếng Việt
4Tiếng ViệtTNXHMĩ thuậtTNXHTiếng Việt
5Tiếng ViệtLuyện viếtLuyện viếtLuyện viếtTNXH
CHIỀU1     
2     
3     
SÁUSÁNG1GDTCTiếng ViệtÂm nhạc Anh vănTiếng Việt
2Tiếng ViệtTiếng ViệtGDTCAnh vănTiếng Việt
3Tiếng ViệtToánAnh vănGDTCToán
4ToánTNXHAnh vănÂm nhạc HĐTN
       
CHIỀU2TNXHTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtGDTC
3Luyện viếtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtAnh văn
4HĐTNHĐTNHĐTNHĐTNAnh văn

KHỐI 2

ThứBuổi TiếtMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐGhi chú
Lớp 2ALớp 2BLớp 2CLớp 2DLớp 2E 
   V.VÂNKIỀUHOAN.VÂNM.THỦY 
HAICHIỀU1Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọcTập đọc 
2Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọcTập đọc 
3ToánToánToánToánToán 
4Đạo đứcĐạo đứcĐạo đứcĐạo đứcĐạo đức 
5Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ 
BACHIỀU1Chính tảChính tảChính tảChính tảChính tả 
2Thể dụcToánToánToánAnh văn 
3ToánTN&XHTN&XHThể dụcAnh văn 
4TN&XHKể chuyệnThể dụcAnh vănToán 
5Kể chuyệnThể dụcKể chuyệnAnh vănKể chuyện 
CHIỀU1Tập đọcTập đọcMĩ thuậtTập đọcTập đọc 
2LT&CThể dụcTập đọcMĩ thuậtToán 
3ToánMĩ thuậtToánLT&CThể dục 
4Thể dụcLT&CLT&CToánMĩ thuật 
5Mĩ thuậtToánTập viếtKể chuyệnLT&C 
NĂMCHIỀU1Chính tảAnh vănChính tảChính tảChính tả 
2ToánAnh vănToánToánÂm nhạc 
3Âm nhạcChính tảAnh vănTN&XHToán 
4Thủ côngToánAnh vănÂm nhạcTập viết 
5Tập viếtÂm nhạcÂm nhạcTập viếtTN&XH 
SÁUCHIỀU1Anh vănTLVTLVTLVTLV 
2Anh vănToánThể dụcToánToán 
3TLVThủ côngToánThủ côngThể dục 
4ToánTập viếtThủ côngThể dụcThủ công 
5S.Hoạt lớpS.Hoạt lớpS.Hoạt lớpS.Hoạt lớpS.Hoạt lớp 
KHỐI 3
ThứBuổi TiếtMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐGhi chú
Lớp 3ALớp 3BLớp 3CLớp 3DLớp 3E 
   PHƯƠNGTRẠNGTHẢOTHU 
 HAISÁNG1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ 
2Tập đọcÂm nhạcTập đọcMĩ thuậtTập đọc 
3Anh vănTập đọcTĐ-KCTập đọcÂm nhạc 
4TĐ-KCTĐ-KCÂm nhạcTĐ-KCTĐ-KC 
5ToánToánToánToánToán 
BASÁNG1Chính tảChính tảAnh vănThể dụcChính tả 
2LT&CLT&CAnh vănChính tảThể dục 
3Anh vănToánChính tảLT&CLT&C 
4Thể dụcAnh vănLT&CToánToán 
5ToánAnh vănToánTN&XHMĩ thuật 
CHIỀU2Tin họcTN&XHTN&XHAnh vănTN&XH 
3Tin họcThủ côngTập viếtAnh vănTập viết 
4Thủ côngTin họcThủ côngTập viếtThủ công 
5TN&XHTin họcĐạo đứcĐạo đứcĐạo đức 
SÁNG1Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọcTập đọc 
2ToánToánToánÂm nhạcAnh văn 
3Đạo đứcĐạo đứcThể dụcToánAnh văn 
4Anh vănThể dụcTin họcTN&XHToán 
5Anh vănTN&XHTin họcThủ côngTN&XH 
NĂMSÁNG1Thể dụcChính tảMĩ thuậtChính tảChính tả 
2Chính tảAnh vănThể dụcToánThể dục 
3ToánAnh vănChính tảThể dụcToán 
4Tập viếtToánToánAnh vănTin học 
5TN&XHTập viếtTN&XHAnh vănTin học 
SÁUSÁNG1Mĩ thuậtThể dụcAnh vănTLVTLV 
2Âm nhạcMĩ thuậtAnh vănToánToán 
3TLVTLVTLVTin họcAnh văn 
4ToánToánToánTin họcAnh văn 
5S.Hoạt lớpS.Hoạt lớpS.Hoạt lớpS.Hoạt lớpS.Hoạt lớp 
KHỐI 4
ThứBuổi TiếtMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐGhi chú
Lớp 4ALớp 4BLớp 4CLớp 4DLớp 4E 
   UYÊNKHƯƠNGM.ANHT.THỦYLINH 
HAISÁNG1Anh vănMĩ thuật    
2Anh vănAnh văn    
3Mĩ thuậtAnh văn    
CHIỀU1Âm nhạcLịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử  
2Lịch sử Tập đọcÂm nhạcTập đọcTập đọc 
3Tập đọcToánTập đọcÂm nhạcToán 
4ToánKhoa họcToánToánKhoa học 
5Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ 
BASÁNG1  Tin họcMĩ thuật  
2  Tin họcAnh văn  
3  Mĩ thuậtAnh văn  
CHIỀU1Chính tảChính tảChính tảChính tảChính tả 
2LT&CLT&CLT&CLT&CThể dục 
3ToánThể dụcToánToánLT&C 
4Anh vănToánThể dụcKhoa họcToán 
5Anh vănĐạo đứcKhoa họcThể dụcĐạo đức 
SÁNG1TLV   Âm nhạc 
2Kĩ thuật   Tin học 
3Khoa học   Tin học 
CHIỀU1Tập đọcTập đọcTập đọcTin họcAnh văn 
2ToánToánToánTin họcAnh văn 
3Tin họcTLVAnh vănTập đọcTập đọc 
4Tin họcKhoa họcAnh vănToánToán 
5Đạo đứcKĩ thuậtTLVTLVTLV 
NĂMSÁNG1 Âm nhạcĐịa lí   
2 Tin họcKĩ thuật   
3 Tin họcThể dục   
CHIỀU1LT&CAnh vănLT&CLT&CLT&C 
2ToánAnh vănToánToánToán 
3Kề chuyệnLT&CKề chuyệnKề chuyệnThể dục 
4Địa líToánĐạo đứcThể dụcKề chuyện 
5Thể dụcKề chuyệnKhoa họcĐạo đứcĐịa lí 
SÁUSÁNG1   TLVAnh văn 
2   Kĩ thuậtAnh văn 
3   Khoa họcMĩ thuật 
CHIỀU1TLVTLVTLVAnh vănTLV 
2ToánToánToánAnh vănToán 
3Khoa họcĐịa líAnh vănToánKhoa học 
4Thể dụcS.Hoạt lớpAnh vănĐịa líKĩ thuật 
5S.Hoạt lớpThể dụcS.Hoạt lớpS.Hoạt lớpS.Hoạt lớp 
KHỐI 5
ThứBuổi TiếtMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐMÔN/HĐGhi chú
Lớp 5ALớp 5BLớp 5CLớp 5D 
   N.KIỀUTRANGNAMTHƯỜNG 
HAI  1Chào cờChào cờChào cờChào cờ 
2Lịch sửLịch sửLịch sửLịch sử 
3Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọc 
4Anh vănToánToánToán 
5ToánKhoa họcKhoa họcKhoa học 
BASÁNG1Chính tảChính tảChính tảChính tả 
2LT&CLT&CThể dụcMĩ thuật 
3Tin họcToánLT&CThể dục 
4Tin họcAnh vănMĩ thuậtLT&C 
5ToánAnh vănToánToán 
SÁNG1Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọc 
2ToánToánToánToán 
3Âm nhạcTLVTLVTLV 
4TLVĐạo đứcÂm nhạcĐạo đức 
5Đạo đứcKhoa họcĐạo đứcÂm nhạc 
NĂMSÁNG1LT&CLT&CThể dụcLT&C 
2Thể dụcMĩ thuậtLT&CToán 
3Mĩ thuậtThể dụcToánKhoa học 
4ToánToánKhoa họcThể dục 
5Kể chuyệnKể chuyệnKể chuyệnKể chuyện 
CHIỀU2Khoa họcTin họcĐịa líĐịa lí 
3Anh vănTin họcKĩ thuậtKĩ thuật 
4Địa líĐịa líAnh vănTin học 
5Kĩ thuậtKĩ thuậtAnh vănTin học 
SÁUSÁNG1TLVTLVTin họcTLV 
2ToánThể dụcTin họcToán 
3Thể dụcÂm nhạcTLVAnh văn 
4Khoa họcToánToánAnh văn 
5S.Hoạt lớpS.Hoạt lớpS.Hoạt lớpS.Hoạt lớp 
      
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 07 : 12
Năm 2022 : 5.673