THỜI KHÓA BIỂU CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT TUY PHƯỚC NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUY PHƯỚC        
TRƯỜNG TIỂU HỌCSỐ 1 TT TUY PHƯỚC        
              
THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG     
(Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2018)    
Dạy thứBuổi TiếtKHỐI 1     
Lớp 1ALớp 1BLớp 1CLớp 1DLớp 1ĐGhi chú     
(Thương)(Kiều Thu)(Hưởng)(Thúy Vân)(Nhơn Thủy)     
HAISÁNG1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ      
2Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt      
3Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt      
4ToánToánToánToánToán      
5TNXHTNXHTNXHTNXHTNXH      
CHIỀU1           
2           
3           
4           
5           
BASÁNG1Âm nhạcTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt      
2Tiếng ViệtÂm nhạcTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt      
3Tiếng ViệtTiếng ViệtÂm nhạcToánToán      
4ToánToánToánÂm nhạcĐạo đức      
5Đạo đứcĐạo đứcĐạo đứcĐạo đứcÂm nhạc      
CHIỀU1           
2           
3           
4           
5           
SÁNG1Mĩ thuậtTiếng ViệtTiếng ViệtThể dụcTiếng Việt      
2Tiếng ViệtMĩ thuậtThể dụcTiếng ViệtTiếng Việt      
3Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtThể dục      
4Thủ côngThể dụcThủ côngThủ côngThủ công      
5           
CHIỀU1           
2           
3           
4           
5           
NĂMSÁNG1Thể dụcTiếng ViệtMĩ thuậtTiếng ViệtTiếng Việt      
2Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtMĩ thuậtTiếng Việt      
3Tiếng ViệtThủ côngTiếng ViệtTiếng ViệtMĩ thuật      
4ToánToánToánToánToán      
5           
CHIỀU1           
2           
3           
4           
5           
SÁUSÁNG1Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt      
2Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt      
3ToánToánToánToánToán      
4SHTTSHTTSHTTSHTTSHTT      
5           
CHIỀU1           
2           
3           
4           
5           
              
Dạy thứBuổi TiếtKHỐI 2     
Lớp 2A.Lớp 2BLớp 2CLớp 2DLớp 2Đ      
(Thế Hoa)(Vân Thành)(Thúy Vân)(Minh Thủy)( Thị Kiều)GHI CHÚ     
HAISÁNG1           
2           
3           
4           
5           
CHIỀU1Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọcTập đọc      
2Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọcTập đọc      
3Toán Toán Toán Toán Toán       
4TNXHTNXHTNXHTNXHTNXH      
5Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ      
BASÁNG1           
2           
3           
4           
5           
CHIỀU1Chính tảChính tảChính tảChính tảMĩ thuật      
2Toán Toán Thể dụcToán Chính tả      
3Kể chuyệnKể chuyệnToán Thể dụcToán       
4Thể dụcThủ côngKể chuyệnThủ côngKể chuyện      
5Thủ côngThể dụcThủ côngKể chuyệnThủ công      
SÁNG1           
2           
3           
4           
5           
CHIỀU1Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọcTập đọc      
2LT&CLT&CLT&CLT&CLT&C      
3Toán Toán Toán Toán Toán       
4Đạo đứcĐạo đứcĐạo đứcĐạo đứcĐạo đức      
5           
NĂMSÁNG1           
2           
3           
4           
5           
CHIỀU1Chính tảMĩ thuậtChính tảChính tảChính tả      
2Toán Chính tảMĩ thuậtToán Toán       
3Tập viếtToán Toán Mĩ thuậtThể dục      
4Mĩ thuậtTập viếtTập viếtTập viếtTập viết      
5           
SÁUSÁNG1           
2           
3           
4           
5           
CHIỀU1Âm nhạcTLVTLVTLVTLV      
2Thể dụcToán Toán Âm nhạcToán       
3TLVThể dụcÂm nhạcToán SHTT      
4Toán Âm nhạcHĐTTThể dụcThể dục      
5SHTTSHTTThể dụcSHTTÂm nhạc      
              
Dạy thứBuổi TiếtKHỐI 3Ghi chú      
Lớp 3 ALớp 3 BLớp 3 CLớp 3 D      
(Phương)(Thu Hà)(Thu Thảo)(Bích Vân)      
HAISÁNG1Chào cờChào cờChào cờChào cờ       
2Tin họcTập đọcTập đọcTập đọc       
3Tập đọcTin họcTĐ-KCTĐ-KC       
4TĐ-KCTĐ-KCTin họcToán       
5ToánToánToánTin học       
CHIỀU1           
2           
3           
4           
5           
BASÁNG1Thể dụcChính tảThể dụcChính tả       
2Chính tảToánChính tảThể dục       
3ToánThể dụcToánToán       
4TNXHTNXHTNXHTNXH       
5           
CHIỀU1Tập viếtTập viếtTập viếtTập viết       
2Đạo đứcĐạo đứcĐạo đứcĐạo đức       
3Thủ côngThủ côngThủ côngThủ công       
4           
5           
SÁNG1Thể dụcAnh vănTập đọcTập đọc       
2Anh vănTập đọcLT&CLT&C       
3Tập đọcMĩ thuậtToánAnh văn       
4LT&CLT&CAnh vănMĩ thuật       
5ToánToánMĩ thuậtToán       
CHIỀU1           
2           
3           
4           
5           
NĂMSÁNG1Chính tảChính tảÂm nhạcChính tả       
2ToánÂm nhạcChính tảThể dục       
3Âm nhạcToánThể dụcToán       
4Mĩ thuậtThể dụcToánÂm nhạc       
5TNXHTNXHTNXHTNXH       
CHIỀU1           
2           
3           
4           
5           
SÁUSÁNG1TLVAnh vănTLVTin học       
2Anh vănTLVTin họcTLV       
3ToánTin họcAnh vănToán       
4Tin họcToánToánAnh văn       
5HĐTTHĐTTHĐTTHĐTT       
CHIỀU1           
2           
3           
4           
5           
              
Dạy thứBuổi TiếtKHỐI 4     
Lớp 4ALớp 4BLớp 4CLớp 4DLớp 4ĐGhi chú     
(Gia Khương)(Thà)(Nguyệt)(Mỹ Anh)(Thanh Thủy)     
HAISÁNG1           
2           
3           
4           
5           
CHIỀU1Tin họcLịch sửLịch sửLịch sửLịch sử      
2Lịch sửTin họcTập đọcTập đọcTập đọc      
3Tập đọcTập đọcTin họcToánToán      
4ToánToánToánĐạo đứcTin học      
5Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ      
BASÁNG1Mĩ thuậtThể dụcKể chuyệnKhoa họcĐạo đức      
2Kể chuyệnKể chuyệnMĩ thuậtChính tảKhoa học      
3Đạo đứcĐạo đứcĐạo đứcMĩ thuậtChính tả      
4           
5           
CHIỀU1Chính tảChính tảChính tảLT&CLT&C      
2LT&CLT&CLT&CThể dụcToán      
3Thể dụcMĩ thuậtThể dụcToánTin học      
4ToánToánToánTin họcMĩ thuật      
5           
SÁNG1           
2           
3           
4           
5           
CHIỀU1Tập đọcTập đọcTập đọcÂm nhạcAnh văn      
2ToánAnh vănToánTập đọcÂm nhạc      
3TLVÂm nhạcAnh vănToánTập đọc      
4Âm nhạcToánTLVAnh vănToán      
5Anh vănTLVÂm nhạcTLVTLV      
NĂMSÁNG1Địa líĐịa líĐịa líĐịa líĐịa lí      
2Kĩ thuậtKĩ thuậtKĩ thuậtKĩ thuậtKĩ thuật      
3Khoa họcKhoa họcKhoa họcKhoa họcKhoa học      
4           
5           
CHIỀU1LT&CTin họcLT&CLT&CLT&C      
2ToánLT&CTin họcToánThể dục      
3Thể dụcToánToánTin họcToán      
4Tin họcThể dụcKhoa họcKể chuyệnKể chuyện      
5           
SÁUSÁNG1           
2           
3           
4           
5           
CHIỀU1TLVTLVAnh vănTLVTLV      
2ToánToánTLVAnh vănThể dục      
3Khoa họcKhoa họcThể dụcToánAnh văn      
4Anh vănHĐTTToánHĐTTToán      
5HĐTTAnh vănHĐTTThể dụcHĐTT      
              
Dạy thứBuổi TiếtKHỐI 5     
Lớp 5ALớp 5BLớp 5C.Lớp 5DLớp 5ĐGhi chú     
(Thảo Uyên)(Nguyệt Kiều)(Phương Nam)(Trang)(Thường)     
HAISÁNG1Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ      
2Tập đọcTập đọcTập đọcAnh vănTập đọc      
3Anh vănToánMĩ thuậtTập đọcToán      
4ToánMĩ thuậtToánToánAnh văn      
5           
CHIỀU1Ôn TVLịch sửLịch sửLịch sửLịch sử      
2Ôn TVChính tảKT(Ngọc)Khoa họcKhoa học       
3Ôn ToánKhoa học Khoa học Kể chuyệnÔn Toán(TPT)      
4           
5           
BASÁNG1LT&CLT&CTin họcChính tảChính tả      
2Thể dụcToánLT&CLT&CTin học      
3KT (Hà)Tin họcThể dụcToánLT&C      
4ToánThể dụcToánTin họcToán      
5           
CHIỀU1Âm nhạcÔn TVChính tảKhoa học Ôn TV      
2Chính tảÔn TVKhoa học Địa líÂm nhạc      
3Khoa họcÔn ToánÔn TVKT(MThủy)ĐĐ (PHT)      
4           
5           
SÁNG1Tập đọcTập đọcTập đọcTập đọcTập đọc      
2Thể dụcToánToánÂm nhạcToán      
3ToánTLVÂm nhạcToánTLV      
4TLVÂm nhạcTLVTLVThể dục      
5           
CHIỀU1Mĩ thuậtĐịa líÔn TVÔn Toán(TPT)Khoa học       
2Kể chuyệnThể dụcÔn TVMĩ thuậtĐịa lí      
3Ôn TVÔn TVÔn ToánThể dụcMĩ thuật      
4           
5           
NĂMSÁNG1LT&CAnh vănTin họcLT&CLT&C      
2Anh vănLT&CLT&CToánTin học      
3ToánToánAnh vănTin họcToán      
4Tin họcKT (Vân)ToánAnh vănKể chuyện      
5           
CHIỀU1Lịch sửAnh vănĐĐ (TPT)Ôn TV       
2Địa líKhoa học Ôn Toán(TPT)Ôn TVAnh văn      
3Khoa họcKể chuyệnAnh vănÔn ToánKT(Kiều)      
4           
5           
SÁUSÁNG1TLVĐĐ (HT)TLVThể dụcTLV      
2ĐĐ (PHT)TLVThể dụcTLVToán      
3ToánToánToánToánHĐTT      
4HĐTTHĐTTHĐTTĐĐ (TPT)Thể dục      
5           
CHIỀU1Tin họcÔn Toán(TPT)Địa líÔn TVÔn TV      
2Ôn Toán(TPT)Tin họcKể chuyệnHĐTTÔn TV      
3    Ôn Toán      
4           
5           
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 4
Tháng 07 : 11
Năm 2022 : 5.672